Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a felhasználási feltételeket.
Az oldalra való belépéssel Ön fenntartások nélkül elfogadja ezeket a feltételeket.

JOGI INFORMÁCIÓK

Az oldal szerkesztője: Patrice Vernay, az EWO Infinite Developments SA jogi képviselője

Jogi információk :

  • Cégnév: EWO Infinite Developments SA
  • Elnök: Patrice Vernay
  • Törzstőke: 100 000 CHF
  • Székhely: Route de Cossonay 5, Château de Mex, 1031 Mex (Vaud) – Svájc
  • Cégjegyzékszám Vaud kanton cényilvántartásában: CHE – 275.611.890
  • A kiadványért felelős személy: Patrice Vernay (elnök)
  • Kapcsolat: [email protected]
  • A weboldal tárhelyszolgáltatója: Prk-1u.com : Infomaniak

JOGI INFORMÁCIÓK

Általános Felhasználási Feltételek

Az ezen az oldalon található információk a lehető legpontosabbak, és az oldal rendszeresen frissül, de lehetnek benne pontatlanságok, kihagyások vagy hiányosságok. Ha hiányosságot, hibát vagy hibásnak tűnő működést észlel, kérjük, jelezze a [email protected] e-mail-címen, és a lehető legpontosabban írja le a problémát (adja meg a problémát okozó oldalt, az észlelt problémát, a használt számítógép és böngésző típusát stb.).

Minden tartalom letöltése a felhasználó saját kockázatára és kizárólagos felelősségére történik. Ebből következően az EWO Infinite Developments SA nem vonható felelősségre a felhasználó számítógépében keletkezett károkért vagy a letöltésből eredő adatvesztésért.

A fényképekre vonatkozó felelősséget kizárjuk.

Az EWO Infinite Developments SA nem vállal felelősséget a weboldalon elhelyezett, más internetes tartalmakra mutató hiperhivatkozásokért.

A jelen Felhasználási Feltételekre a svájci jog az irányadó, és minden vita vagy peres ügy, amely a jelen Felhasználási Feltételek értelmezéséből vagy végrehajtásából eredhet, az EWO Infinite Developments SA székhelye szerinti bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az esetleges jogviták rendezésének referencianyelve a francia.

JOGI INFORMÁCIÓK

Személyes adatok

A vonatkozó jogszabály értelmében az internetfelhasználóknak joguk van a személyes adataikhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, módosítani és törölni. Ez a jog gyakorolható postai úton az EWO Infinite Developments SA, Route de Cossonay 5, CH-1031 Mex, Svájc, vagy e-mailben a következő címen: [email protected]

Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük, és nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha ez a szolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében szükséges.

Más partnercégek vagy szerzők védjegyeinek, logóinak vagy tartalmainak kivételével a jelen weboldal teljes tartalma beleértve, de nem kizárólagosan, a grafikákat, képeket, szövegeket, videókat, animációkat, hangokat, logókat, gifeket és ikonokat, valamint mindezek elrendezését, az EWO Infinite Developments SA kizárólagos tulajdona.
Az EWO Infinite Developments SA kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos ezen elemek bármelyikének bármilyen, - akár részleges - reprodukálása, terjesztése, módosítása, adaptálása, továbbadása vagy közzététele. A fenti ábrázolás vagy bármilyen módon történő sokszorosítás a szellemi tulajdonról szóló törvény L.3335-2 és következő cikkei által szankcionált védjegybitorlásnak minősül. Ennek a tilalomnak a be nem tartása olyan jogsértés, amely az elkövető személy polgári és büntetőjogi felelősségre vonásával járhat. Ezenkívül a másolt Tartalom tulajdonosai jogi lépéseket tehetnek a jogsértő személy ellen.

JOGI INFORMÁCIÓK

Biztonság és használat

Az EWO Infinite Developments SA minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál az ezen a weboldalon található információk megbízhatósága és a weboldalak frissítése érdekében. Ennek ellenére azonban hibák vagy hiányosságok előfordulhatnak. Ezért a felhasználónak kell meggyőződnie az EWO Infinite Developments SA információinak pontosságáról, és jelentenie kell minden olyan módosítási igényt, amelyet hasznosnak ítél. Az EWO Infinite Developments SA semmilyen esetben sem vállal felelősséget ezen információk felhasználásáért, illetve az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

Ez a weboldal statisztikai és megjelenítési célokbók sütiket használ. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön merevlemeze tárol a böngészésével kapcsolatos technikai adatok rögzítése érdekében. A weboldal egyes részei nem működtethetők a sütik elfogadása nélkül.

Az EWO Infinite Developments SA weboldalai az interneten elérhető más weboldalakra vagy forrásokra mutató linkeket tartalmazhatnak.

Az EWO Infinite Developments SA-nak nem áll módjában ezeket a weboldalakat ellenőrizni. Az EWO Infinite Developments SA nem felelős az ilyen külső oldalak és források elérhetőségéért, és ezt nem is garantálja. Nem vállal továbbá felelősséget ezen külső oldalak vagy források tartalmából, különösen pedig az általuk kínált információkból, termékekből vagy szolgáltatásokból, illetve ezen elemek esetleges felhasználásából eredő bármilyen jellegű kárért. Az ezen oldalak használatából eredő kockázatok teljes mértékben az internetfelhasználót terhelik, akinek be kell tartania ezeknek az oldalaknak a felhasználási feltételeit.

Az Ön felelőssége, hogy megtegye a szükséges óvintézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalhasználathoz választott eszköz mentes legyen a hibáktól vagy a kárt okozó elemektől, például vírusoktól, trójai programoktól stb.

Az ügyfelet semmilyen garancia nem illeti meg, ill. kötelessége az igényeit világosan megfogalmazni és megfelelően tájékozódni. Ha az EWO Infinite Developments SA által közölt információk pontatlannak tűnnek, az ügyfél feladata, hogy ellenőrizze a kapott eredmények következetességét vagy valószínűségét. Az EWO Infinite Developments SA semmilyen módon nem vállal felelősséget harmadik felekkel szemben a termékeiben - beleértve bármelyik weboldalán - található információknak az ügyfél által történő felhasználásáért vagy azok hiányáért.

Az EWO Infinite Developments SA készséggel áll rendelkezésére ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van.
Írhat nekünk franciául a következő e-mail-címre:[email protected]