Edit

Connexion

Please Login
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 1 characters.
LOGIN
 
CLIENT SERVICE
you have a question?

PRK-1U ONLINE
SVETSKA KONVENCIJA

nedelja, 8. avgust od 10.00 do 20.00 časova CET

# O Konvenciji

Najveći

događaj godine

Ceo dan zajedno

Na temu: Praksa kontrole. Put spasenja.

Grigori Grabovoï, počasni gost

Grigori Grabovoï ukazaće nam čast svojim prisustvom.

#Koncentracije

Šta je to Svetska online konvencija PRK-1U 2021?

Od avgusta 2020, svakog 8. u mesecu, Patris Verne, osnivač sajta prk-1u.com i sertifikovan predavač Grigorija Grabovoïa, organizuje onlajn događaj kolektivne koncentracije, pod nazivom PRK-1U Online World Meeting », u prisustvu međunarodnih sertifikovaniih predavača.

Od prvog izdanja, više od 11 govornika je već učestvovalo u ovim koncentracijama prevedenim na 12 jezika.

Ovi mesečni sastanci omogućili su da se istraže bitne teme učenja Grigorija Grabovoïa kako bi nas aktivno pripremili za susret sa njim, tokom prve Svetske onlajn konvencije PRK-1U.

Ovaj veliki događaj, planiran za 8. avgust, datum koji je u simboličan, biće vrlo intezivan uz učešće Grigorija Grabovoïa.

#PRK-1U

10 horas de ligação ao vivo

Um dia pontuado por concentrações com a PRK-1U à distância que promete ser intensa e rica em experiência graças à sua presença em grande número, esperam-se quase 17.000 pessoas.

É uma estreia e um grande evento para lhe oferecer um dia inteiro sobre o tema:
Prática do controlo. Caminho da Salvação.

#Prevod uživo

Međunarodni događaj

Naši događaji se emituju na 12 jezika audio radi boljeg doživljaja zahvaljujući našim internacionalnim prevodiocima. Tokom gledanja možete izabrati jezik po svojoj želji: engleski, francuski, nemački, španski, italijanski, portugalski, turski, ruski, arapski, srpski, hrvatski, mađarski

„...Moguće je postići i sprovesti kontrolu pomoću strukture svesti, kako praktično tako i teorijski, a takođe i uz pomoć određenih uređaja. To je uostalom dokazano u fundamentalnoj matematici. Svest je upravo taj element koji može omogućiti izbegavanje nesreće na bilo kojoj udaljenosti, ako sledimo ovu logiku, u sistemu različitih zemalja kao i u raznim političkim sistemima, da tehnologije uništavanja proizvode teroristi ili državni organi. Dakle, nema sumnje da su tehnologije usmerene na razvoj individualne svesti jedino sredstvo koje garantuje istinsko spasenje i neograničen razvoj. ”

Iracionalne metode sprečavanja globalnih katastrofalnih procesa koji predstavljaju pretnju svetu, 2001.

„... Svoju nauku gradim na principima usmerenim na postizanje konkretnih rezultata izvođenjem kreativnih dela i vršenjem apsolutne kontrole nad svakim od njih. Moja nauka, koja je nauka o spasenju, ima za cilj dostizanje spasenja i istovremeno promenu sadašnje stvarnosti.”

„Zbog toga se suština istinske nauke može formulisati na sledeći način: znati kako se uči, znati kako se postiže kontrola i znati kako se dobijaju rezultati bez mešanja u stanje predmeta istraživanja, a ponekad i bez ikakvog kontakta sa njim.”

Vaskrsenje i večni život odsada su naša realnost, 2001.

# 08 08 2021

Odmah zauzmite mesto da biste učestvovali

„Tehnologije prediktivne kontrole budućnosti, čiji je cilj obezbeđivanje sigurnog razvoja, dizajnirane su za sve čitaoce, bez obzira na njihovu percepciju, povezanu sa obrazovanjem, društvom i religijom.”

Jedinstveni sistem znanja, 1996.

0

PRK-1U Svetski online sastanci organizovani od avgusta 2020.

+ 0

sati video zapisa univerzalne koncentracije sa vama tokom godinu dana

0 K

pregledi naših video snimaka PRK-1U Svetskih online sastanaka na Youtube-u

0

međunarodni učesnici na našim događajima