Edit

Connexion

Please Login
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 1 characters.
LOGIN
 
CLIENT SERVICE
you have a question?

Online World Meeting na temu Svest

U okviru priprema za Svetsku online konvenciju PRK-1U, koja će se održati na mreži, uz učešće Grigorija Grabovoïa, pozivamo vas da se zajedno sastanemo kako bismo pripremili taj veličanstveni skup, svakog osmog u mesecu. Patris Verne, osnivač sajta PRK- Sajt 1U.com prima sertifikovane predavače iz Obrazovnog centra Grigori Grabovoï.

Želimo vam Večni skladni razvoj i Globalno spasenje za sve 319 817 318

PRK-1U i navedene metode nisu namenjeni lečenju ili dijagnostikovanju bilo koje bolesti. Distribuiraju se samo eksperimentalno, bez obećanja rezultata. Ni pod kojim uslovima ne oslobađaju korisnika potrebe da se leči ili da ode kod lekara.