POLJE PRIMENE

Pružanje usluge

Ovi Uslovi korišćenja primenjuju se, bez ograničenja ili zadrške, na bilo koju kupovinu Klijenta Usluga izvršenu na sajtu „prk-1u.com“ u vlasništvu kompanije EWO Infinite Developments SA čije se sedište nalazi na adresi Route de Cossonai 5, 1031 Mek, Švajcarska, i koja je upisana u trgovački registar kantona Vaud pod brojem, CHE-275.611.890

Posetom ovog veb-sajta i/ili kupovinom neke od Usluga, Klijent se slaže da će se pridržavati sledećih uslova, uključujući dodatne načine, uslove i smernice koji su ovde navedeni i/ili su dostupni putem hiperlinka. Ovi Opšti uslovi važe za sve korisnike Sajta, uključujući, ali bez ograničenja, korisnike koji pregledaju Sajt, koji su prodavci, potrošači, trgovci i/ili saradnici na sadržaju.

Klijent izjavljuje da je pročitao ove Opšte uslove prodaje i korišćenja i da ih je prihvatio pre postupka naručivanja na mreži.

Klijent izjavljuje da poseduje pun pravni kapacitet koji mu omogućava da pristupi ovom sporazumu i da ne pati od psiholoških ili psihijatrijskih poremećaja.

Sve nove funkcije i novi alati koji će kasnije biti dodati na Sajtu takođe će biti podložni ovim Opštim uslovima prodaje i korišćenja. Na ovoj stranici u svakom trenutku možete pogledati najnoviju verziju Opštih uslova prodaje i korišćenja. Zadržavamo pravo da ažuriramo, menjamo ili zamenimo bilo koji deo ovih Opštih uslova prodaje i korišćenja objavljivanjem ispravki/ili promena na našem internet Sajtu. Vaša je odgovornost da redovno proveravate ovu stranicu da vidite da li su izvršene neke promene.
Vaše dalje korišćenje Sajta ili pristup sajtu nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja vaše prihvatanje tih promena.

Obavljanje narudžbine na Sajtu predstavlja prihvatanje bez ograničenja ovih Opštih uslova prodaje i korišćenja; oni su sastavni deo ugovora kompanije EWO Infinite Developments SA sa nosiocima podlicenci.

Predugovorne informacije

Klijent potvrđuje da je pre slanja narudžbine i zaključenja ugovora, na jasan i razumljiv način imao uvid u ove Opšte uslove prodaje i korišćenja i sve podatke navedene u članu 3, stav 1, od. S. Saveznog zakona protiv nelojalne konkurencije (LCD) i u skladu sa važećim odredbama evropskog prava, a posebno sa sledećim podacima:

 • Identitet i kontakt adresa EWO Infinite Developments SA
  Različiti tehnički koraci koji vode do zaključenja ugovora
 • Odgovarajući tehnički alati za otkrivanje i ispravljanje grešaka pri unosu pre slanja narudžbine
 • Potvrda bez odlaganja narudžbine Klijenta putem e -pošte
 • Informacije o glavnim karakteristikama usluga
 • Izbor usluga i, ako je primenljivo, odgovarajućih opcija
 • Identifikacija korisnika pomoću ličnih podataka
 • Provera elemenata porudžbine i ispravka grešaka ako je potrebno
 • Prihvatanje prikazanih Opštih uslova
 • Izbor načina plaćanja
 • Efektivne cene odabranih usluga od strane Klijenta u trenutku narudžbine
 • Slanje kodova za pristup za registraciju na daljinu
  Informacije o pravnim i ugovornim garancijama
 • Mogućnost da se u slučaju spora pozove medijator za slučajeve sporova potrošača
 • Svaka relevantna interoperabilnost sadržaja na Sajtu sa određenim materijalom

Osim toga, ovi Opšti uslovi prodaje i korišćenja važe za sve usluge koje na Sajtu nudi EWO Infinite Developments SA.

Prihvatanje Opštih uslovia prodaje i korišćenja j preduslov je za pretplatu, korišćenje i mogućnost pristupa koje kompanija nudi, posebno dostupno na Sajtu, u okviru narudžbine. Nijedna porudžbina neće biti prihvaćena i potvrđena ako Klijent prethodno nije prihvatio važeće Opšte uslove prodaje i korišćenja.

Označavanjem polja: „Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la Opšte uslove prodaje i korišćenja“ Sajta, Klijent potvrđuje da je u potpunosti informisan i da ga obavezuju sve odredbe Opštih uslova prodaje i korišćenja na Sajtu.

EWO Infinite Developments SA putem svog veb-sajta prk-1u.com distribuira, između ostalog, Podlicence u vezi sa razvojnim tehnologijama koncentracije (u daljem tekstu „Podlicenca“).

Klijent potvrđuje da je pročitao ove Opšte uslove prodaje i korišćenja i prihvata ih u celosti, čim pošalje porudžbinu i EWO Infinite Developments SA prihvati ovu porudžbinu nakon potpisivanja potvrđenog probnog protokola. Prihvatanje narudžbe može se izvršiti slanjem potvrda porudžbine, isporukom ili fakturisanjem naručenih usluga. Opšti uslovi prodaje i korišćenja mogu se pogledati na veb stranici kompanije EWO Infinite Developments SA (vvv.prk-1u.com). EWO Infinite Developments SA zadržava pravo da izmeni ove Opšte uslove prodaje i korišćenja u bilo kom trenutku.

Proizvodi i usluge se mogu naručiti na internet sajtu prk-1u.com. EWO Infinite Developments SA zadržava pravo da odbije narudžbinu, na primer u slučaju nesolventnosti, ili nerešenih sporova u vezi sa prethodnim fakturama, ili nepotvrđene probne sesije ili nepotpisivanja ugovora.

EWO Infinite Developments SA možda će morati da delegira celokupnu komercijalizaciju određenih usluga ili deo njih na veb sajtu kompanijama koje su direktno ili indirektno povezane kapitalnim vezama.

Delegiranje komercijalizacije nema uticaja na Klijenta.

Potrebna konfiguracija za korišćenje podlicenci:

 • Potrebna konfiguracija za PC i MAC
 • Veza sa internetom – širokopojasna, bežična ili standardna veza (3G ili 4G/LTE)
 • Mac OS X sa sistemom Mac OS 10.9 ili kasnije verzije
 • Windows 7, Windows 8 ili 8.1, Windows 10

Tableti

 • Platforma PRO 2 ili novija verzija opremljena sistemom Win 8.1 ili novijom verzijom

Napomena: tableti koji koriste Windows 10, moraju da imaju Windows 10 Home, Pro ili Enterprise. Režim S nije uračunat.

Potrebna konfiguracija za iOS, iPadOS i Android

 • Veza sa internetom – WiFi (a/g/n/ac) ili bežična veza (3G ili 4G/LTE)
 • sistem eksploatacije:
  iOS 8.0 ili novija verzija:
  iPhone 4 ili novija verzija, iPad Pro, iPad Mini, iPad 2 ili novija verzija, iPod touch 4.. generacija, iPhone 3GS (bez prednje kamere)
 • iPadOS 13 ili novija verzija
 • Android 5.0x ili novija verzija

Klijent obavlja probnu sesije pre bilo kakve porudžbine u vezi sa podlicencama intelektualne svojine. Ako su rezultati pozitivni, dobiće potvrdu za potpisivanje.

Nakon što se pošalje potpisani certifikat sa pozitivnim rezultatima, za odabrane Usluge, Klijent se preusmerava na odgovarajuću prodajnu stranicu, uključujući opis robe i njenu cenu, gde može da nastavi s kupovinom Usluga ako to želi.

Klijent se zatim preusmerava ka stranici na kojoj popunjava narudžbenicu na kojoj je prikazana cena i uslovi prodaje.

Klijent mora da unese prezime, ime, datum rođenja, adresu e-pošte, poštansku adresu za slučaj kupovine Usluga, kao i sve informacije koje su potrebne za ispravnu obradu porudžbine. Klijent će zatim odabrati način plaćanja klikom na dugme Potvrdi.

Klijent će zatim doći na stranicu na kojoj treba da izabere (i) vrstu plaćanja i (ii) način plaćanja. Za konačno slanje porudžbine, klijent treba da potvrdi porudžbinu.

Potvrda prodaje ovim „dvostrukim klikom" predstavlja zaključenje kupoprodajnog ugovora podložnog validiranom eksperimentalnom protokolu.

Pre nego što nastavi sa plaćanjem porudžbine, Klijent mora da pročita ove Opšte uslove prodaje i korišćenja i označiti polje „Potvrđujem da sam pročitao/la Opšte uslove prodaje i korišćenja i prihvatam ih“.

Čim Usluge budu plaćene, Klijent će primiti e -poruku sa potvrdom kupovine zajedno sa računom priloženim na adresu e -pošte upotrebljenu tokom procesa kupovine.

Što se tiče nabavke fizičkog uređaja, Klijent će dobiti dva računa: prvi koji se odnosi na njegov depozit i drugi koji se odnosi na njegov ugovor o podlicenci.

Poručivanje Usluga

Usluga je naručena kao usluga koja se pruža (podlicenca) na digitalnom mediju, za udaljene veze Klijent će dobiti pristupnu šifru i lozinku kako bi mogao imati rezervisani prostor koji mu omogućava da pregleda kupljene Usluge. Usluge su lične, poverljive i neprenosive.

U pogledu individualne konfiguracije za sebe (ieventualno za sedam (7) osoba prema spisku koji će dostaviti kompaniji EWO Infinite Developments SA) na fizičkom uređaju koji je stavljen na raspolaganje Klijentu nakon uplaćenog depozita, Klijent će dobiti uređaj (PRK-1U) na navedenu adresu za isporuku. Ova usluga je lična, poverljiva i neprenosiva osim za sedam (7) osoba prema spisku koji će biti dat kompaniji EWO Infinite Developments SA na odgovornost Klijenta.

Bilo koja porudžbina koju Klijent pošalje na Sajtu predstavlja formiranje ugovora sklopljenog na daljinu između Klijenta i kompanije EWO Infinite Developments SA.

Ugovori se potpisuju korišćenjem sistema elektronskog potpisa koji se zove: Zoho Sign + legal disclosures

Pažljivo ćete pročitati informacije o uslovima poslovanja sistema Zoho Sign i prihvatiti ih ako vam to odgovara klikom na dugme „Prihvatam“ pre vašeg elektronskog potpisa.

Imajte na umu da će vam prk-1u.com poslati sva dokumenta elektronskim putem na adresu e-pošte koju ste naveli, osim ako nas ne uputite drugačije u skladu sa ovde opisanom procedurom. Kada dokument potpišete elektronskim putem, možete zatražiti primanje PDF verzije dokumenta.

Imate pravo da zatražite od nas primerke na papiru dokumenata koje smo vam elektronski poslali. Takođe imate mogućnost da preuzmete i odštampate dokumenta koja su vam elektronski poslata. Ako želite da dobijete primerke na papiru dokumenata koje smo vam elektronski poslali, pošaljite e-poruku na [email protected].

Tokom našeg poslovnog odnosa, imate pravo, u bilo kom trenutku, da povučete saglasnost za prijem dokumenata u elektronskom formatu. Ako želite da dobijete primerke na papiru dokumenata koje smo vam elektronski poslali, pošaljite e-poruku na [email protected], obaveštavajući nas da želite da primate dokumente samo u papirnom obliku. Po prijemu vašeg zahteva, više nećemo slati dokumenta pomoću sistema elektronskog potpisa Zoho Sign.

Obaveštavanje o novoj adresi e-pošte

Ako želite da promenite adresu e-pošte na koju primate naša obaveštenja, pišite nam na [email protected]

Potrebna konfiguracija za Zoho sign:

Kompatibilno sa novijim verzijama uobičajenih pregledača, kao što su Chrome, Firefox, Safari i Internet Explorer. Zoho Sign je takođe dostupan na uređajima iOS i Android.

Podaci koje je Klijent uneo tokom prosleđivanja porudžbine obavezujući su za njega. Stoga, kompanija EWO Infinite Developments SA ni na koji način nije u obavezi da traži ili da se angažuje u slučaju greške prilikom formiranja narudžbine, koja bi sprečila ili odložila izvršenje ili isporuku Usluga.

Desetodnevni seminari koje organizuje EWO Infinite Developments SA održavaju se u dva oblika, na mreži i/ili uživo, u Beogradu, Srbija. Tokom ovog perioda, učesnici seminara su konfigurisani na 22 uređaja PRK-1U istovremeno.

Kompanija EWO Infinite Developments SA organizuje onlajn događaje na tačno planiran načina, a možete ih pronaći na našem sajtu u odeljku Događaji: https://prk-1u.com/evenements

Prodaja Usluga će se smatrati konačnom tek nakon što je EWO Infinite Developments SA, poslala Klijentu potvrdu o prihvatanju porudžbine e-poštom i nakon uplate cene u punom iznosu od strane Klijenta.

EWO Infinite Developments SA možda će morati da delegira celokupnu komercijalizaciju određenih usluga ili deo njih na veb sajtu kompanijama koje su direktno ili indirektno povezane kapitalnim vezama.

Delegiranje komercijalizacije nema uticaja na Klijenta.

Što se tiče prava korišćenja PRK-1U daljinskim povezivanjem i/ili obezbeđivanjem fizičkog uređaja, uzimajući u obzir njihovu prirodu i personalizovanu konfiguraciju, nijedna izmena porudžbine od strane Klijenta neće biti moguća nakon što je potvrdi EWO Infinite Developments SA, što je Klijent izričito prihvatio, u skladu sa odredbama člana 11. ovog zakona.

EWO Infinite Developments SA zadržava pravo da otkaže ili odbije bilo koju narudžbinu Klijenta sa kojim eventualno postoji nerešen spor u vezi sa plaćanjem prethodne porudžbine ili u slučaju nepotvrđene probne sesije ili nepotpisivanja ugovora.

Uzimajući u obzir prirodu Usluga za koje je potrebna personalizovana konfiguracija, otkazivanje porudžbine od strane Klijenta neće biti moguće nakon što je potvrdi EWO Infinite Developments SA, ili nakon slanja kodova za pristup platformi i/ili pristup linku za preuzimanje i/ili konfiguraciju fizičkog uređaja, što je Klijent izričito prihvatio, u skladu sa odredbama člana 11. ovog zakona.

Povezivanje na daljinu:

Podlicence intelektualne svojine za daljinsko povezivanje zahtevaju slanje podataka za konektovanje putem e -pošte u roku od najviše trideset (30) dana po prijemu potpisanog sertifikata za potvrđenu probnu sesiju, po prijemu uplate i vraćanju potpisanog ugovora o podlicenci. Klijent je odgovoran da navedene ličnu, aktivnu i funkcionalnu adresu e -pošte u slobodnom polju rezervisanom za ovu svrhu na obrascu sa podacima za proces kupovine.

Potvrda primitka narudžbe od strane Klijenta važi za isporuku naručene i plaćene digitalne usluge.

EWO Infinite Developments SA ne snosi odgovornost za nedostupnost ili neispravnost internet mreže Klijenta ili kvarove na njegovom računarskom hardveru. Konekcija na daljinu važi u periodu od četiri (4) godine.

Pravo korišćenja fizičkog uređaja

Podlicence intelektualne svojine koje obuhvataju daljinsku vezu za osam (8) osoba u periodu od četiri (4) godine i obezbeđivanje, uz davanje garancije, fizičkog uređaja PRK-1U zahtevaju personalizovano konfigurisanje tog uređaja. Isporučuje se kao fizički tehnološki medijum za razvoj koncentracije. Ovaj fizički uređaj je dostupan korisniku i isporučuje se u roku od najviše 60 dana, uz uplatu depozita, a po prijemu uplate, vraćanju potpisanog ugovora o podlicenci i nakon potpisivanja potvrde o validiranoj probnoj sesiji..

EWO Infinite Developments SA se obavezuje da vrati sigurnosni depozit koji je Klijent uplatio (ako se odluči da vrati opremu o svom trošku nakon četiri (4) godine) i po povratku opreme, ako nema oštećenja koje bi opravdalo zadržavanje ovog depozita, delimično ili u celini.

Nakon ove četiri (4) godine, Klijent će se odreći povraćaja svog depozita. Klijent je svestan da garancija za fizički uređaj ističe nakon četiri godine i da se zadržava dati depozit.

Odgovornost i materijalno-pravno čuvanje fizičkog uređaja PRK-1U prenose se kada se stave na raspolaganje Podlicenciranom korisniku. On preuzima zaštitu od krađe i/ili oštećenja na svoju i isključivu odgovornost.

Obavezuje se da će sklopiti neophodno osiguranje za pokrivanje rizika (posebno krađe, oštećenja od poplave, požara, prirodnih nepogoda ili bilo kakvog vandalskog čina) u vezi sa upotrebom opreme. Klijent je isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu na opremi ili zbog opreme, bez obzira na uzrok ili prirodu.

Klijent treba da zameni ili popravi svu opremu koja nedostaje ili je oštećena o svom trošku. U slučaju loma, gubitka ili krađe, obavezuje se da će o tome bez odlaganja obavestiti EWO Infinite Developments SA i preduzeti potrebne korake da pokrije štetu od strane svog osiguravajućeg društva. Klijent pristaje da koristi opremu u skladu sa uputstvom za upotrebu i da poštuje bezbednosna pravila.

Oprema ostaje u vlasništvu GRIGORI GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT na osnovu ugovora koji obavezuje ovu kompaniju prema kompaniji EWO Infinite Developments SA.

Podlicenca prava o intelektualnoj svojini ni u kom slučaju ne podrazumeva prenos prava nad opremom.

Na opremi koja je stavljena na raspolaganje ne može se izvršiti bilo kakva izmena ili transformacija.

Klijent nema pravo da ustupi ovu opremu.

Klijent se slaže da će rukovanje opremom poveriti samo osobama određenim prema listi koju će dostaviti kompaniji EWO Infinite Developments SA. Klijent (podlicencirani korisnik) je isključivo odgovoran za opremu.

U slučaju smrti, invaliditeta ili iz bilo kog drugog razloga, naslednici, predstavnici, izvršitelji testamenta, administratori ili bilo koje drugo lice koje deluje u ime Klijenta obavezuju se da će obavestiti kompaniju EWO Infinite Developments SA o svojoj želji da nastave da koriste ovaj fizički uređaj koji ije stavljen na raspolaganje ili da ga vrate.

Ukoliko se vraćanje izvrši pre isteka perioda od četiri (4) godine, EWO Infinite Developments SA se obavezuje da vrati sigurnosni depozit i po povratku opreme, ako nema oštećenja koje bi opravdalo zadržavanje ovog depozita, delimično ili u celini.

Nakon ove četiri (4) godine, depozit zadržava EWO Infinite Developments SA.

Posebne ponude i promotivne ponude: Narudžbine za posebne ponude i/ili promotivne ponude će se obrađivati u granicama raspoloživih zaliha. U slučaju da usluga nije dostupna duže od 60 radnih dana, Klijent se odmah obaveštava o mogućim rokovima isporuke i narudžba za ovu uslugu može se jednostavno otkazati na zahtev. Klijent tada može zatražiti uslugu na ime uplaćenog iznosa ili refundiranje usluge.

Kompanija EWO Infinite Developments SA ne može se smatrati odgovornom za kašnjenja ili nedostatke u isporuci usled više sile ili bilo kog razloga koji je van njene kontrole, poput, bez ograničenja, štrajka, vremenske nepogode, nesreće, službene zabrane itd.

Cene tekućih usluga mogu se proveriti na internet sajtu www.prk-1u.com. Od kompanije EWO Infinite Developments SA Klijent može dobiti cenu svih usluga. Sve javno navedene cene su prikazane u švajcarskim francima i evrima, sa uključenim PDV-om. Svi eventualni troškovi prevoza, pakovanja ili isporuke (isključujući troškove carine i lokalne uvozne takse) uključeni su u cene koje oglašava EWO Infinite Developments SA. EWO Infinite Developments SA zadržava pravo da izmeni cene svojih usluga u bilo kom trenutku. Cene koje su fakturisane Klijentu su one koje su na snazi u trenutku kada EWO Infinite Developments SA primi narudžbinu. Fizički uređaj poseduje pravnu garanciju o usaglašenosti i garanciju o ispravnosti na četiri (4) godine.

Uređaj ostaje konfigurisan i nakon četiri (4) godine, ali nema garanciju.

Plaćanje je potrebno izvršiti prilikom naručivanja.

U nekim slučajevima može se odobriti plaćanje na rate (u ovom slučaju Klijent se podseća da je dužan da izvrši sve uplate prema rasporedu plaćanja).

Klijent može platiti platnom karticom. Sigurno onlajn plaćanje kreditnom karticom vrši naš pružalac platnih usluga. Prenete informacije su šifrovane i ne mogu se pročitati tokom transporta na mreži.

Nakon što je Klijent pokrenuo plaćanje, transakcija se odmah obavlja nakon provere podataka. Davanjem svojih bankovnih podataka tokom prodaje, Klijent ovlašćuje kompaniju EWO Infinite Developments SA da zaduži njegovu karticu za iznos koji se odnosi na navedenu cenu.

Klijent potvrđuje da je zakonski vlasnik kartice koja se tereti i da ima zakonsko pravo da je koristi. U slučaju greške, ili u slučaju nemogućnosti zaduženja kartice, prodaja se automatski prekida i narudžbina se otkazuje.

Imajte u vidu činjenicu da kada potvrdite narudžbinu, obavezujete se da je platite u celosti. Neće biti moguća refundacija niti stopiranje uplate sredstava.

Uređaj ostaje konfigurisan i nakon četiri (4) godine, ali nema garanciju.

Za svako plaćanje, u zavisnosti od vaše banke i vrste kartice koju koristite, mogu biti naplaćene i naknade za dodatne troškove tokom transakcije. Ove naknade variraju u zavisnosti od organizacije, pa vam zato preporučujemo da se obratite svom bankarskom savetniku ili osobi za kontakt u vašoj ustanovi kako biste dobili precizne informacije. Sedište naše kompanije je u Švajcarskoj.

EWO Infinite Developments SA zadržava pravo, u slučaju nepoštovanja gorenavedenih uslova plaćanja, da obustavi ili otkaže pružanje Usluga koje je naručio Klijent i/ili da obustavi izvršenje svojih obaveza, kao i pristup platformi, prk-1u.com. Klijent ni pod kojim uslovima ne može zahtevati nikakvu nadoknadu ili refundaciju u tom slučaju..

U slučaju kašnjenja u plaćanju i plaćanja iznosa koje korisnik duguje, biće obračunati penali na ime kašnjenja po stopi od 10% od ukupnog iznosa sa ili bez PDV -a kada usluga nije podložna PDV -u, od cene usluga, i biće automatski naplaćeni od strane kompanije EWO Infinite Developments SA, bez formalnosti i prethodnog obaveštenja. Zakasnelo plaćanje će dovesti do trenutne izvršnosti svih iznosa koje korisnik duguje, ne dovodeći u pitanje bilo koju drugu radnju koju bi EWO Infinite Developments SA imala pravo da u tom pogledu pokrene protiv Klijenta.

Klijentu se ne mogu naplatiti nikakvi dodatni troškovi, veći od troškova koje je kompanija EWO Infinite Developments SA imala za korišćenje sredstava plaćanja.

Kupovina podlicence odgovara sticanju licence za korišćenje prava intelektualne svojine. Sticanjem ove podlicence, Klijent je ovlašćen da je koristi pod uslovima definisanim u nastavku:

samo je Klijent ovlašćen da koristi ovu podlicencu i ne može je preneti na treća lica;
Klijent nije ovlašćen da prodaje, iznajmljuje, pozajmljuje, dalje distribuira ili ustupa na koriščenje ovu podlicencu trećim licima na bilo koji način osim osobama sa spiska koje je prethodno dostavio kompaniji EWO Infinite Developments SA radi konfigurisanja na uređaju koji mu je dostavljen; te osobe moraju dati Klijentu svoj pristanak za personalizovanu konfiguraciju, a samim tim i za prenos njihovih ličnih podataka (njihovo ime (imena), prezime (prezimena), datum rođenja, adresa e -pošte, poštanska adresa) da bi se izvršilo ovo podešavanje . Međutim, on će ostati jedini i jedinstveni potpisnik ugovora i odgovorno lice za ovaj ugovor i prenos ovih ličnih podataka.
Klijent se slaže da će koristiti ovu podlicencu u skladu sa upotrebom koja je dogovorena prilikom naručivanja i/ili obnavljanja ove podlicence za vee na daljinu. Instaliranjem ove podlicence, Klijent potvrđuje da je pročitao gorenavedene uslove i prihvatio ih u potpunosti i bez ograničenja. U svakom slučaju, Klijent ne postaje njen vlasnik, već ima koristi od njihovog korišćenja

Sticanje takve podlicence konkretizuje se kroz sledeće:

Za povezivanje na daljinu:

Prijem (putem adrese e -pošte koju je naveo klijent) korisničkog imena i lozinke izdate klijentu na ime plaćanja računa. Pomoću njih klijent može da aktivira daljinsku vezu sa udaljenim PRK-1U uređajem, konfigurisanim za njega za tu svrhu. Kupac se slaže da nikada neće poslati svoj identifikator trećoj strani.

Da biste obezbedili fizički uređaj, kao i daljinsku vezu:

1) prijem (putem adrese e -pošte koju je naveo klijent) korisničkog imena i lozinke izdate klijentu na ime plaćanja računa. Pomoću njih klijent može da aktivira daljinsku vezu sa udaljenim PRK-1U uređajem, konfigurisanim za njega i za druge korisnike navedene na listi koju je klijent dostavio (uz njihovu saglasnost).

2) prijem uređaja PRK-1U, stavljen na raspolaganje uz depozit, lično konfigurisan za njega (a eventualno i za ostale korisnike navedene na listi koju je klijent dostavio i nakon njihove saglasnosti) na adresu koju je naveo klijent.

Različite usluge koje nudi EWO Infinite Developments SA su prava na korišćenje prava intelektualne svojine (povezivanje na daljinu i/ili konfigurisanje na fizičkom uređaju), tehnička podrška, obuka, seminari i pristup obrazovnim bibliotekama.

Kompanija EWO Infinite Developments SA je putem svog sajta Prk-1u.com prisutna na društvenim mrežama, omogućavajući klijentima da međusobno i sa zainteresovanim stranama razgovaraju o uslugama i svim eventualnim pitanjima na koja mogu naići.

Klijent će se uzdržati od pravljanja grešaka ili objavljivanja bilo kakvog sadržaja, komentara, fotografija, video zapisa koji su omalovažavajući, rasistički, diskriminatorni ili uvredljivi ili štetni za imidž ili ugled vvv.prk-1u.com.

U suprotnom, klijent razume i prihvata da www.prk-1u.com može povući, prema svom slobodnom nahođenju i proceni, njegove publikacije, komentare, fotografije, video zapise i isključiti klijenta iz Facebook grupe bez prethodnih informacija ili obaveštenja, kao i iz svih komunikacionih prostora. Klijent ni pod kojim uslovima ne može dobiti nikakvu nadoknadu ili refundaciju u tom slučaju.

Za klijente koji su naručili usluge isključivo za profesionalne potrebe, odredbe koje se odnose na pravo na odustajanje ne primenjuju se na ugovore zaključene sa kompanijom EWO Infinite Developments SA.

Usluge koje se prodaju na veb sajtu, kao i svi drugi digitalni sadržaji su za trenutnu upotrebu i/ili zahtevaju prilagođena podešavanja. Stoga, klijent izričito priznaje i prihvata da ivršenje usluge kompanije EWO Infinite Developments SA počinje sa potvrđivanjem plaćanja i izričito se odriče prava na odustajanje od ugovora o podlicenci intelektualne svojine.

Klijent je svestan da priprema ovih seminara zahteva personalizovano podešavanje. Klijent može iskoristiti svoje pravo na odustajanje, u dolenavedenim rokovima u pogledu sajta https://vvv.prk-1u.com/ bez razloga, slanjem svog zahteva u pisanoj formi na sledeću adresu:

Société EWO Infinite Developments SA, Route de Cossonay 5 CH – 1031 Mex – Suisse ili putem adrese e-pošte [email protected]

Klijentu će sredstva biti refundirana bilo kojim sredstvom plaćanja koje EWO Infinite Developments SA smatra odgovarajućim u roku od trideset (30) dana od prijema zahteva za povlačenje.

Zbog ograničenog broja mesta tokom događaja uživo, primenjuju se promenljive refundacije u slučaju otkazivanja registracije prema sledećim rokovima:

1 mesec pre događaja, refundira se iznos u celosti.
U slučaju otkazivanja u roku kraćem od mesec dana, nije moguća nikakva refundacija.

Klijent je svestan da priprema ovih seminara zahteva personalizovano podešavanje. Klijent može iskoristiti svoje pravo na odustajanje, u dolenavedenim rokovima u pogledu obaveza prema kompanije EWO Infinite Developments SA bez razloga, slanjem svog zahteva u pisanoj formi na sledeću adresu:

Société EWO Infinite Developments SA, Route de Cossonay 5 CH – 1031 Mex – Suisse ili putem adrese e-pošte [email protected]

Klijentu će sredstva biti refundirana bilo kojim sredstvom plaćanja koje EWO Infinite Developments SA smatra odgovarajućim u roku od trideset (30) dana od prijema zahteva za povlačenje.

Zbog ograničenog broja mesta tokom onlajn seminara, primenjuju se promenljive refundacije u slučaju otkazivanja registracije prema sledećim rokovima:

1 mesec (30 dana) pre događaja, refundira se 100% ukupnog iznosa.
U slučaju otkazivanja u roku kraćem od mesec dana (30 dana), nije moguća nikakva refundacija.

Klijent može iskoristiti svoje pravo na odustajanje, u dolenavedenim rokovima u pogledu obaveza prema kompanije EWO Infinite Developments SA bez razloga, slanjem svog zahteva u pisanoj formi na sledeću adresu:

Société EWO Infinite Developments SA, Route de Cossonay 5 CH – 1031 Mex – Suisse ili putem adrese e-pošte [email protected].

Klijentu će sredstva biti refundirana bilo kojim sredstvom plaćanja koje EWO Infinite Developments SA smatra odgovarajućim u roku od trideset (30) dana od prijema zahteva za povlačenje.

Zbog ograničenog broja mesta tokom onlajn događaja, primenjuju se promenljive refundacije u slučaju otkazivanja registracije prema sledećim rokovima:

15 dana pre događaja, refundira se 100% ukupnog iznosa.
U slučaju otkazivanja u roku kraćem od 15 dana, nije moguća nikakva refundacija.

Klijent priznaje i prihvata podršku koju pruža prk-1u.com, posebno u smislu odgovaranja na pitanja putem kanala komunikacije.

U svakom slučaju, Klijent neće biti u mogućnosti da pozove na odgovornost kompaniju EWO Infinite Developments SA u slučaju kasnog odgovora niti će moći da dobije bilo kakvu nadoknadu.

U slučaju da se utvrdi da je kompanija EWO Infinite Developments SA odgovorna, njene garancija biće ograničene na iznos bez poreza (HT) koji je Klijent platio za naručivanje Usluga.

Što se tiče stavljanja na raspolaganje fizičkog uređaja PRK-1U, on se isporučuje uz davanje depozita sa zakonskom garancijom od četiri (4) godine.

prk-1u.com zadržava pravo da izmeni, suspenduje ili zaustavi Sajt, platformu i usluge u bilo kom trenutku, sa ili bez prethodnog obaveštenja, i to bez mogućnosti da Klijent ili treća strana pozovu na odgovornost kompaniju EWO Infinite Developments SA usled izvršenja ovih prava. Imajte na umu da nefunkcionisanje sajta prk-1u.com ne utiče na usluge na daljinu koje vam se pružaju.

EWO Infinite Developments SA ulaže sredstva kojima se obezbeđuje da su sajt i platforma funkcionalne i dostupne u svakom trenutku, osim u slučaju dobrovoljnog prekida ili ne, posebno za potrebe održavanja ili u slučaju više sile. U slučaju da Klijent otkrije anomaliju, obavezuje se da će o tome obavestiti kompaniju EWO Infinite Developments SA što je pre moguće kako bi neispravnost bila otklonjena.

EWO Infinite Developments SA ne garantuje da će se korišćenje Sajta i platforme odvijati bez prekida ili grešaka. Klijent prihvata da kompanija može povremeno da onemogući pristup Sajtu ili platformi na neodređeno vreme ili da ukine Sajt ili Usluge u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja.

EWO Infinite Developments SA ne garantuje da će Sajt i platforma biti zaštićeni od gubitka, kvarova, napada, virusa, smetnji, hakovanja ili bilo koje druge povrede bezbednosti.

EWO Infinite Developments SA odbija svaku odgovornost u tom pogledu.

Ne može se smatrati da je kompanije EWO Infinite Developments SA odgovorna za potpuno ili delimično neizvršenje ugovora koje bi moglo biti prouzrokovano slučajnim događajem, događajem više sile, van njene kontrole.

Stavljanje na raspolaganje fizičkog uređaja

Garancija za fizički uređaj koji na raspolaganje stavlja EWO Infinite Developments SA iznosi (4) godine. Garancija stupa na snagu na dan isporuke predmeta, koji se dokazuje pratećim dokumentom (račun za uplaćeni depozit) koji treba da pažljivo čuvate. Ovo ne pokriva normalno habanje predmeta, nepravilnu upotrebu zbog nepoštovanja uputstava za upotrebu ili drugih spoljnih intervencija (pad, udar ili vlaga, na primer)...

Vraćanje fizičkog uređaja PRK-1U po želji korisnika podlicence

Predmet se mora vratiti neoštećen i kompletan u originalnom pakovanju (sa etiketama na kojima su vidljive reference), zajedno sa otpremnicom, u roku od četiri (4) godine nakon potpisivanja ugovora. Troškove prevoza prilikom vraćanja snosi Klijent.

Klijent ima u vidu da se EWO Infinite Developments SA obavezuje da vrati sigurnosni depozit koji je Klijent uplatio (ako se odluči da vrati opremu o svom trošku nakon četiri (4) godine) i po povratku opreme, ako nema oštećenja koje bi opravdalo zadržavanje ovog depozita, delimično ili u celini.

Nakon ove četiri (4) godine, nosilac podlicence će se odreći povraćaja svog garantnog depozita.

Klijent je svestan da garancija za fizički uređaj ističe nakon četiri godine i da se zadržava dati garantni depozit.

Zakonska garancija u trajanju od četiri (4) godine.

Klijent je odgovoran da bez odlaganja proveri stanje isporučene robe kako bi isključio očigledne materijalne i proizvodne nedostatke, kao i oštećenja nastala tokom transporta. U skladu sa zakonom, Klijent je dužan da prijavi svaki nedostatak ili anomaliju koja se tiče isporučene robe kako bismo mogli da ih otklonimo. Svestan je da mora što pre da kontaktira kompaniju EWO Infinite Developments SA putem adrese e-pošte: [email protected]

prk-1u.com ne nudi nikakve "profesionalne" savete medicinskog ili psihološkog tipa i ne pretenduje da zameni lekara. Sav sadržaj koji se nalazi u bilo kom obliku na Sajtu ne može zameniti savet i/ili intervenciju profesionalca propisno ovlašćenog od nadležnih organa.

Stoga se kompanija EWO Infinite Developments SA i njeni povezani partneri ili dobavljači ni na koji način ne mogu smatrati odgovornim, na bilo koji način, za bilo kakvu štetu, a posebno za telesne povrede, bolesti, smrt...

prk-1u.com je vezan samo obavezom sredstava, pa se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornim za nepostizanje ciljeva (tehnologije za razvoj koncentracije) od strane usluga, one zavise samo od ponašanja i upotrebe Klijenta.

Ako je primenljivo, Klijent može podneti bilo kakvu žalbu tako što će kontaktirati kompaniju putem e -pošte [email protected].

Ne može se smatrati da je kompanije EWO Infinite Developments SA odgovorna za potpuno ili delimično neizvršenje ugovora koje bi moglo biti prouzrokovano slučajnim događajem, događajem više sile, čime se onemogućava isporuka i stavljanje na raspolaganje Usluga koje je naučio Klijent.

Sledeće okolnosti smatraju se slučajevima više sile, kada paralizuju izvršenje ugovora: štrajkovi, spor na radnom mestu, zaključavanje, nedostatak sirovina, štrajk prevoznika, državni akt, pobuna, napad, rat, uništenje proizvodnih i proizvodnih lokacija, nepogode poput zemljotresa, požara, poplava.

Izvršenje ugovora je obustavljeno za vreme trajanja više sile bez ikakve naknade za Klijenta. Kompanija EWO Infinite Developments SA će obično nastaviti sa izvršavanjem ugovora i biće ponovo u obavezi da ispuni sve obaveze sadržane u njemu, nakon što je nestanak događaja više sile propisno konstatovan.

Zaštitni znakovi, nazivi domena, slike, video zapisi, tekstovi, tutorijali ili uopteno sve informacije podložne pravima intelektualne svojine u vezi sa uslugama i/ili proizvodima jesu i ostaju isključivo vlasništvo EWO Infinite Developments SA pa time i sajta https://www.prk-1u.com/. Ovi Opšti uslovi prodaje i korišćenja ne podrazumevaju ni u kom obliku prenos prava n intelektualnu svojinu. Strogo je zabranjena bilo kakva potpuna ili delimična reprodukcija, izmena ili upotreba ovih proizvoda iz bilo kojeg razloga.

Pošto su usluge kupljene na Sajtu isključivo za ličnu upotrebu, Klijent se posebno obavezuje da neće saopštavati svoje podatke za prijavljivanje trećim stranama (osim onih koji su navedeni u ugovoru) ili da će omogućiti pristup uslugama na bilo koji drugi način.

Korisnik koji ima veb stranicu u lične ili profesionalne svrhe i koji želi u bilo koju svrhu postaviti na svoju veb stranicu jednostavan link do početne stranice ovog našeg Sajta, mora obavezno da zatraži dozvolu od EWO Infinite Developments. U svim slučajevima, svaki link, čak i ako je prećutno odobren, mora biti povučen na jednostavan zahtev kompanije EWO Infinite Developments SA. Hipertekstualni linkovi mogu da vode do drugih veb lokacija, a ne samo do Sajta. EWO Infinite Developments SA se odriče svake odgovornosti u slučaju da je sadržaj ovih veb stranica u suprotnosti sa važećim zakonima i propisima.

Klijent stoga ima samo pravo da koristi Usluge koje su mu dostupne na platformi, bez ovlašćenja da ih reprodukuje, predstavlja, prilagođava, distribuira ili koristi u lične svrhe ili u korist trećih strana. Osim toga, Klijent se iz bilo kojeg razloga izričito suzdržava od toga da Usluge koje su mu dostupne na platformi koristi za komercijalizaciju predloženih metoda.

Klijent izričito priznaje da će svako kršenje ove klauzule verovatno izazvati finansijsku štetu za kompaniju EWO Infinite Developments SA od koje može tražiti nadoknadu.

Pod pretpostavkom da je neka odredba ovih Opštih uslova prodaje i korišćenja poništena iz bilo kog razloga, ova poništavanje neće imati uticaja na valjanost ostalih odredbi..

Zaštita ličnih podataka Klijenata važna je za prk-1u.com. Tako će prk-1u.com učiniti sve što je moguće da smanji njihovo prikupljanje, zaštiti podatke korisnika u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka br. 2016/679.

Klijent se upućuje na politiku poverljivosti na Sajtu koja sadrži sve informacije u vezi sa kontrolorom ličnih podataka, prikupljanjem, svrhom, pravnim osnovama, periodom čuvanja, primaocima podataka, kao i ostvarivanjem korisničkih prava.

U slučaju spora, Klijent koji je potrošač ili nije profesionalac, čije se uobičajeno boravište nalazi u zemlji Evropske unije, uživa prava koja ga štite prema obaveznim odredbama zakona koji se primenjuje u njegovoj zemlji prebivališta.

Za sve sporove izazvane postojećim poslovnim odnosom koji ne potpadaju pod isključivu nadležnost sudova grada Lozane, tužba se može pokrenuti u zemlji Evropske unije u kojoj boravi dotični Klijent.

Evropska komisija stavila je na raspolaganje online platformu za rešavanje sporova kojoj Klijent može pristupiti ovde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ako je Klijent profesionalac, mesto jurisdikcije je Lozana (Švajcarska). U ovom slučaju, isključiva nadležnost se izričito pripisuje sudovima u Lozani.

Ako je Klijent potrošač ili nije profesionalac, primena švajcarskog zakona ne dovodi u pitanje primenu obaveznih odredbi potrošačkog prava zemlje u kojoj ima prebivalište potrošač ili neprofesionalac.