Pre nego što nastavite sa navigacijom na ovom sajtu, pažljivo pročitajte odgovarajuće uslove za njegovo korišćenje.
Povezivanjem na ovaj sajt, prihvatate bez rezerve ove uslove korišćenja.

MENTIONS LÉGALES

Urednik sajta: Patrice Vernay, pravni zastupnik kompanije EWO Infinite Developments SA

Pravni podaci:

  • Naziv kompanije: EWO Infinite Developments SA
  • Predsednik UO: Patrice Vernay
  • Kapital kompanije: 100 000 CHF
  • Sedište kompanije: Route de Cossonay 5, Château de Mex, 1031 Mex (Vaud)- Suisse
  • Broj registracije u privrednom registru Kantona Vo: CHE – 275.611.890
  • Odgovorno lice publikacije: Patrice Vernay (Predsednik UO)
  • Podaci za kontakt: [email protected]
  • Host veb-sajta: Prk-1u.com : Infomaniak

MENTIONS LÉGALES

Odredbe i uslovi

Podaci sadržani na ovom veb sajtu su što je moguće tačniji i veb sajt se periodično ažurira, ali mogu se pronaći netačnosti, propusti ili praznine. Ako primetite prazninu, grešku ili ono što se čini kao kvar, prijavite to na [email protected] opisujući problem što je preciznije (stranica koja uzrokuje problem, radnja koja ne može da se izvrši, tip računara i pregledača koji se koristi...).

Bilo koji sadržaj se preuzima na sopstveni rizik i odgovornost korisnika. Stoga, kompanija EWO Infinite Developments SA ne može biti odgovorna za bilo kakvo oštećenje računara korisnika ili bilo kakav gubitak podataka koji je rezultat preuzimanja.

Fotografije nisu veran prikaz proizvoda.

Hipertekstualne veze postavljene u okviru ovog internet sajta ka drugim iresursima na internet mreži ne mogu da navode na odgovornost kompaniju EWO Infinite Developments SA.

Ovi uslovi su regulisani švajcarskim zakonskim propisima i svaki spor ili parnica koja može nastati usled tumačenja ili izvršenja ovih odredbi biće u isključivoj nadležnosti sudova koji su nadležni u poslovnom sedištu kompanije EWO Infinite Developments SA. Referentni jezik za rešavanje eventualnih sporova je francuski.

MENTIONS LÉGALES

Lični podaci

U skladu sa ovim zakonom, korisnici interneta imaju pravo na pristup, ispravljanje, izmenu i brisanje podataka koji se odnose na njihovu ličnost. Ovo pravo se može ostvariti putem pošte na adresu EWO Infinite Developments SA, Route de Cossonay 5, CH-1031 Mex, Suisse ili elektronskim putem na sledeću adresu e-pošte: [email protected]

Vaši lični podaci su poverljivi i ni pod kojim uslovima neće biti preneti trećim stranama osim za pravilno pružanje usluge.

Sav sadržaj ovog sajta, uključujući, bez ograničenja, grafiku, slike, tekstove, video zapise, animacije, zvukove, logotipe, gifove i ikone, kao i njihovo oblikovanje, ekskluzivno su vlasništvo kompanije EWO Infinite Developments SA, sa izuzetkom robnih marki, logotipa ili sadržaja koji pripadaju drugim partnerskim kompanijama ili autorima.
Bilo kakvo umnožavanje, distribucija, izmena, adaptacija, retransmisija ili objavljivanje, čak i delimično, ovih različitih elemenata strogo je zabranjena bez izričite pismene saglasnosti kompanije EWO Infinite Developments SA. Ovo predstavljanje ili umnožavanje, na bilo koji način, predstavlja povredu zakona prema članovima L.3335-2 i sl. Zakona o intelektualnoj svojini. Nepoštovanje ove zabrane predstavlja povredu zakona koja može uključiti građansku i krivičnu odgovornost prekršioca. Osim toga, vlasnici kopiranog sadržaja mogli bi protiv vas da pokrenu pravne radnje.

MENTIONS LÉGALES

Bezbednost i korišćenje

Kompanija EWO Infinite Developments SA koristi sva sredstva koja ima na raspolaganju kako bi osigurala pouzdane informacije i pouzdano ažuriranje svojih veb sajtova. Međutim, može doći do grešaka ili propusta. Korisnik stoga mora da proveri tačnost informacija kod kompanije EWO Infinite Developments SA i da predloži sve promene na sajtu koje smatra korisnim. Kompanija EWO Infinite Developments SA ni na koji način nije odgovorna za upotrebu ovih podataka, niti za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja bi iz toga mogla nastati.

Ovaj sajt koristi kolačiće radi prikaza i u statističke svrhe. To su male tekstualne datoteke sačuvane na vašem hard disku radi beleženja tehničkih podataka o vašoj navigaciji. Neki delovi ovog sajta možda neće biti funkcionalni bez prihvatanja kolačića.

Veb lokacije EWO Infinite Developments SA mogu da sadrže veze do drugih veb lokacija ili drugih izvora dostupnih na internetu.

Kompanija EWO Infinite Developments SA nema načina da kontroliše sajtove koji su povezani sa njenim internet stranicama. Kompanija EWO Infinite Developments SA ne odgovara za dostupnost takvih sajtova i spoljnih izvora, niti garantuje za njih. Ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu, bilo koje prirode, proizašlu iz sadržaja ovih spoljnih sajtova ili izvora, a posebno iz informacija, proizvoda ili usluga koje nude ili zbog bilo koje upotrebe ovih elemenata. Rizike povezane sa ovom upotrebom u potpunosti snosi korisnik interneta, koji se mora pridržavati odgovarajućih uslova korišćenja.

Vaša je odgovornost da preduzmete neophodne mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ono što odaberete da koristite bude bez grešaka i bez elemenata destruktivne prirode, poput virusa, trojanaca itd.

Ne daje se nikakva druga garancija klijentu, koji ima obavezu da jasno formuliše svoje potrebe i dužnost da se informiše. Ako izgleda da su informacije koje je dostavila kompanija EWO Infinite Developments SA netačne, na kupcu je da sam izvrši sve provere koherentnosti ili verodostojnosti dobijenih rezultata. Kompanija EWO Infinite Developments SA neće biti ni na koji način odgovorna prema trećim stranama za korišćenje informacija od strane korisnika ili njihovo odsustvo sadržano u proizvodima, uključujući neki od njenih internet sajtova.

Kompanija EWO Infinite Developments SA stoji vam na raspolaganju za sve komentare ili sugestije.
Možete nam pisati na francuskom putem e-pošte na: [email protected]