Edit

Connexion

Please Login
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 1 characters.
LOGIN
 
CLIENT SERVICE
you have a question?

Carole Epinette

Francuska

Fotografija

Žarišna tačka

Dodir stanke u vremenu, kada niste ni vi sami ni neko drugi, samo prisutni u kadru, toliko prisutni da ne postoji ništa drugo na svetu. Zato se prostor van polja briše, ceo univerzum se koncentriše, urušava u žarišnu tačku koja se ne da sabiti i u fotografskom velikom prasku postajemo jedinstveni.