Edit

Connexion

Please Login
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 1 characters.
LOGIN
 
CLIENT SERVICE
you have a question?

Charline S. Cabaret

Francuska

Modularno slikarstvo

2021-5-13 GEMINI PRINCIPLE – Teorema o živoj slici u dva pokreta

2021-5-13 GEMINI PRINCIPLE je modularna slika: multidisciplinarno delo-koncept. „Video pokreti“ su misli kao dokazi teorema. Slika je ta „teorema“ sa višestrukim mogućnostima prezentacije. Ovaj komad je urađen u vezi sa sazvežđem blizanci, on pravi rezonancu ćelija ljudskog tela i nebeskih tela.