Edit

Connexion

Please Login
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 1 characters.
LOGIN
 
CLIENT SERVICE
you have a question?

Marc Oliviero

Francuska

Fotografija

Pesme svetlosti

Moje „Pesme svetlosti“… povezane su sa ljudskim i pobuđuju svesno i nesvesno. Moj pristup, povezan sa arhitekturom, likovnom umetnošću i savremenim plesom, postepeno je, sasvim prirodno, otvarao put ka svetlosti kao načinu izražavanja. Delo o čoveku, sećanju i svetlosti, „svetlosti kao simbolu života i partituri zapisanoj u prostoru i vremenu“ …