Edit

Connexion

Please Login
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 1 characters.
LOGIN
 
CLIENT SERVICE
you have a question?

Mark Pulido

Španija

Muzika

Vibracija brojeva
Zvuk, to su brojevi u obliku talasa koji vibriraju

Nakon više od 10 godina istraživanja, Mark je zajedno sa drugim istraživačem izumeo instrument Bilas, visokofrekventna ravna zvona. Za poboljšanje i unapređenje mogućnosti ovog zvuka, razvijeno je posebno podešavanje. Trenutno se moždani talasi Alfa i Teta stimulišu sa više od sedamdeset frekvencija. Od tada, Mark nastupa na koncertima i organizuje terapijske sesije radi saradnje i razvoja kolektivne svesti.