tarafından eklendi tarafından eklendi
Edit

Connexion

Please Login
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 1 characters.
LOGIN
 
CLIENT SERVICE
you have a question?

Mark Pulido

İspanya

Müzik

Sayıların titreşimi
Ses, titreşen dalgalar biçimindeki sayılardan ibarettir.

10 yılı aşkın bir araştırmadan sonra Mark, mucidi ile birlikte, Bilas enstrümanı olan yüksek frekanslı yassı çanlara imzasını attı. Bu sesin kapasitesini iyileştirmek ve geliştirmek için özel bir ayar gerçekleştirildi. Alfa ve Teta beyin dalgaları yetmişten fazla frekans tarafından uyarılmaktadır. O zamandan beri Mark, kolektif bilincin geliştirilmesine destek olmak, işbirliğinde bulunmak amacıyla konserler verdi ve terapötik seanslar düzenledi.